LES NOSTRES EXTRAESCOLARS

Innova’t Educació us ofereix activitat tecnològiques i innovadores, basades en la robòtica educativa, la creació de videojocs i la creació digital per alumnes d’educació infantil, primària i secundària, oferint així una oferta formativa dels tres als disset anys. El nostre objectiu és despertar el seu interès cap a les STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques).

Podeu realitzar l’activitat al nostre nou centre de Girona, qualsevol dia de la setmana, en horari de tarda (17.30 a 19.00 h) o podem oferir l’activitat a les escoles, en horari de migdia o tarda, per mitjà de l’AMPA o del propi centre.

Actualment, treballem a més de 40 centres de la província de Girona.

INNOVA’T 0

Creativitat digital i Robòtica 

de 3 a 5 anys

Els alumnes alternaran activitats de robòtica i programació, amb activitats de multimèdia i activitats de construcció o de treball de l’enginy, encaminades a potenciar i estimular els aprenentatges adquirits a l’aula i sempre de forma lúdica.

Durant l’activitat s’introduiran a la robòtica i la programació primerenca per mitjà de robots i material dissenyats pels més petits, com són Lego Coding Express i en Kubo. Realitzaran construccions on experimentaran amb els engranatges, les palanques, les rodes i eixos per entendre conceptes com el moviment, la força i la velocitat. Els llibres i jocs de realitat augmenta, com l’Osmo, també seran un recurs amè i quotidià a les classes.

Com a novetat hem adquirit “VEX 1, 2, 3”, un material que ens permetran endinsar als alumnes més menuts en l’inici de la programació i la resolució de problemes.

INNOVA’T 1

Introducció a la robòtica

de 6 a 7 anys

Activitat destinada als alumnes de Cicle Inicial, on els nens i nenes construiran i programaran els seus primers robots. Treballaran i experimentaran amb diverses plataformes educatives, com Vex Go, Lego® o Micro:bit. Plataformes adaptades a la seva edat.

Crearem una atmosfera d’aprenentatge amè i de treball que incentivi la curiositat i l’experimentació Mentre es diverteixen, aprendran un munt de coses relacionades amb la ciència i l’enginyeria (relacions d’engranatges, les politges, les rodes i eixos) potenciant habilitats d’investigació i resolució de problemes.

Les sessions de robòtica s’alternaran amb altres de creació de videojocs i animacions. Amb aquestes activitats aprendran a dissenyar i programar un videojoc, les perspectives en tres dimensions, el pensament computacional i la seqüencialitat.

INNOVA’T 2

Robòtica educativa

de 8 a 11 anys

Aquesta activitat vol donar continuïtat a “Innova’t 1” introduint l’alumnat al treball amb robots més complets de plataformes educatives com Vex Robotics o Lego®. 

Totes les activitats es plantegen a partir del treball cooperatiu amb petits grups de 3-4 alumnes, que treballen amb un sistema de rols variables. Un context idoni per potenciar l’emprenedoria i el treball dels valors dins del grup.

Les sessions de robòtica s’alternaran amb sessions destinades a la creació de videojocs, fent ús de softwares educatius com Microsoft Kodu o RPG Maker. D’una forma senzilla els alumnes aprenen les bases de la programació orientada a objectes. 

Per aquells participants que tinguin coneixements avançats, es plantejaran nous reptes, que requereixin nous dissenys de construcció i d’una programació avançada, amb plataformes de robots com els Vex Robotics.

INNOVA’T 3

Robòtica avançada

de 12 a 17 anys

Activitat, per alumnes de secundària, de robòtica, on donem a l’alumnat les bases de diferents sistemes robòtics i de programació.

Els alumnes treballaran amb diferents robots com VEX Robòtics o Lego Mindstorms… La formació estarà encarada a fer que els alumnes siguin capaços de desenvolupar els seus propis projectes tecnològics i, si ho desitgen, puguin participar en les diferents competicions de robòtica que hi ha al llarg del curs escolar.

Un altre eix de treball molt interessant és el foment de la cultura “maker” a partir de la creació de prototips mitjançant impressores 3D i fent ús de softwares de modelat 3D com Sketchup, aconseguint esdevenir creadors dels seus propis dissenys.

CREACIÓ VIDEOJOCS

de 12 a 17 anys

Activitat d’especialització en creació de videojocs per alumnes a partir de 12 anys. Per tots els nivells: des de zero, a iniciats i grups avançats.

Elaborem un currículum personalitzat per cada usuari encarat a potenciar les competències de cada alumne, oferint un material tecnològic de primera línia i softwares de creació adaptats a la seva edat (Stencyl, Unity, Android Studio…)

L’activitat es realitzarà d’octubre a juny tots els dies lectius de 17.30 a 19.00 hores. La matrícula de 20 € dóna dret a la reserva de plaça. L’activitat es realitzà els dimarts.. La quota mensual serà de 36 € al mes.

Grup reduït. 

CREACIÓ DIGITAL

de 8 a 16 anys

Activitat a partir dels 8 anys fins als 16 anys. Per tots els nivells: des de zero, a iniciats i grups avançats.

En Creació Digital, els infants faran ús de les tecnologies per a desenvolupar coneixements de caràcter multimèdia i audiovisual, creació de petits vídeos, videojocs en 2D o 3D, modelatge de personatges i animacions.

L’activitat estará seqüenciada durant tot el curs en diversos projectes creatius de curt i llarg termini sobre cada disciplina treballada, desenvolupant al máxim la seva creativitat, l’autonomia i el treball en equip a partir d’activitats i dinàmiques.

Les activitats i eines a utilitzar estan adaptades a les seves edats, capacitats i experiències.

L’activitat es realitzarà d’octubre a juny tots els dies lectius de 17.30 a 19.00 hores. La matrícula de 20 € dóna dret a la reserva de plaça, en el grup seleccionat (dilluns o dimecres). La quota mensual serà de 36 € al mes.

Grup reduït.