Ajuts i Subvencions

Ajut de suport d’ACCIÓ en el marc del programa Cupons Indústria 4.0 de testatge de tecnologies digitals avançades – Digital Innovation Hub.

 

L’empresa INNOVA’T SERVEIS EDUCATIUS SL ha desenvolupat el projecte “Perfilat automàtic d’usuaris de la plataforma educativa” que ha estat subvencionat amb el suport d’ACCIÓ en el marc del programa Cupons Indústria 4.0 de testatge de tecnologies digitals avançades – Digital Innovation Hub.

El projecte ha consistit en realitzar una prova de concepte i validació d’un sistema que permeti realitzar un perfilat automàtic dels usuaris de la plataforma educativa a partir de les interaccions històriques i altra informació de context.

Pre-tractament i adeqüació de les dades per tal de poder ser utilitzades pel model; aplicació de mètodes de machine learning; determinación del el nombre òptim de grups i de la fórmula a utilitzar per verificar la distància entre els vectors i el centre de cada agrupament; definició de criteris de validació i aplicación de  les mètriques seleccionades sobre un conjunt de validació no utilitzat per a l’entrenament del model; interpretació i validació dels resultats obtinguts.