Condicions de venda

Formes de pagament

Existeixen dues formes de pagament del preu establert per a cada servei, curs o taller, entre les quals pot triar el Client:

a) Pagament avançat mitjançant transferència bancària:

El Client haurà de realitzar una transferència bancària al compte de INNOVA’T SERVEIS EDUCATIUS SL per l’import total de la comanda. En la transferència haurà d’indicar el nombre de comanda (el nombre ho assigna automàticament el sistema en concloure la realització de la comanda); a més de senyalitzar com a beneficiari de la mateixa a INNOVA’T SERVEIS EDUCATIUS SL

La transferència haurà de ser efectiva en el nostre compte en un termini màxim de 7 dies naturals des de la realització de la comanda al compte bancari ES09 0182 8322 8302 0150 9507 (BBVA); si en aquest termini no hi ha constància del pagament, la comanda i reserva de plaça s’anul·larà de forma automàtica.

Per evitar problemes de pèrdues de plaça recomanem que enviï el comprovant de la transferència a info@innovateducacio.cat el més aviat possible. La seva inscripció serà completada quan la transferència sigui efectiva en el compte bancari indicat.

b) Pagament mitjançant targeta de crèdit:

El client pot triar el pagament mitjançant targeta de crèdit, realitzant-se l’operació en el moment de realització de la comanda/compra de plaça. Només s’accepten targetes Visa i Mastercard protegides per Verified Visa. Si la targeta del client no està registrada per Verified, aquest haurà de consultar amb el seu banc o caixa per poder registrar-la.

 

Política de devolucions

En cursos i tallers:

 • Si l’anul:lació es realitza 30 dies naturals abans del inici del taller o curs es retornarà el 70% del preu.
 • Si l’anul·lació es realitza 20 dies naturals abans del inici del taller o curs es retornarà el 50% del preu.
 • Si l’anul·lació es realitza a menys de 20 naturals del inici del taller no es retornarà cap import.

 

En casals, campus i colònies:

 • Si l’anul·lació es realitza 20 dies naturals abans del inici de l’activitat es retornarà el 70% del preu.
 • Si l’anul·lació es realitza a menys de 20 dies naturals del inici de l’activitat no es retornarà cap import.
 • En el cas de pagaments fraccionats l’anul·lació de la inscripció no dona dret al retorn de cap import satisfet. Per poder participar a l’activitat cal haver realitzat el seu pagament complet.
 • L’absència a dies d’activitat no donen dret al retorn dels imports satisfets.
 • Si degut a forces de causa major com: catàstrofes naturals, incendis, pandèmies, estats d’alarma, etc. i no es pot iniciar l’activitat es retornaran els diners. En el cas que sigui enmig de l’activitat s’oferiran alternatives als usuaris per poder acabar l’activitat.

 

Extraescolars:

 • En cap cas es retornarà la matrícula inicial de l’activitat.
 • Cancel·lacions, anul·lacions, suspensions per motius aliens a l’empresa i per causa de força major com: catàstrofes naturals, incendis, pandèmies, estats d’excepció. No dóna dret a devolució, retorn o abonament de les classes que no s’hagin pogut realitzat.
 • L’absència a dies d’activitat no donen dret al retorn dels imports satisfets.
 • Les baixes d’activitat cal comunicar-les abans del dia 21 del darrer mes d’activitat d’altre manera es cobrarà el següent quota mensual/trimestral sense opció de retorn.

Si s’escau el retorn d’un import satisfet es realitzarà pel mateix canal que es va procedir a fer el pagament. Podeu tramitar les anulacions per correu electrònic (info@innovateducacio.cat) o al telèfon d’atenció 972 204 615 de 10.30 a 13.00 hores i de 15 a 18 h.