En cursos i tallers:

  • Si l’anul:lació es realitza 30 dies naturals abans del inici del taller o curs es retornarà el 70% del preu.
  • Si l’anul·lació es realitza 20 dies naturals abans del inici del taller o curs es retornarà el 50% del preu.
  • Si l’anul·lació es realitza a menys de 20 naturals del inici del taller no es retornarà cap import.

 

En casals, campus i colònies:

  • Si l’anul·lació es realitza 20 dies naturals abans del inici de l’activitat es retornarà el 70% del preu.
  • Si l’anul·lació es realitza a menys de 20 dies naturals del inici de l’activitat no es retornarà cap import.
  • En el cas de pagaments fraccionats l’anul·lació de la inscripció no dona dret al retorn de cap import satisfet. Per poder participar a l’activitat cal haver realitzat el seu pagament complet.
  • L’absència a dies d’activitat no donen dret al retorn dels import satisfets.

 

Extraescolars:

  • En cap cas es retornarà la matrícula inicial de l’activitat.
  • Les baixes d’activitat cal comunicar-les abans del dia 21 del darrer mes d’activitat d’altre manera es cobrarà el següent quota mensual/trimestral sense opció de retorn.

Si s’escau el retorn d’un import satisfet es realitzarà pel mateix canal que es va procedir a fer el pagament. Podeu tramitar les anulacions per correu electrònic (info@innovateducacio.cat) o al telèfon d’atenció 972 204 615 de 10.30 a 13.00 hores i de 15 a 18 h.