Existeixen dues formes de pagament del preu establert per a cada servei, curs o taller, entre les quals pot triar el Client:

a) Pagament avançat mitjançant transferència bancària:

El Client haurà de realitzar una transferència bancària al compte de INNOVA’T SERVEIS EDUCATIUS SL per l’import total de la comanda. En la transferència haurà d’indicar el nombre de comanda (el nombre ho assigna automàticament el sistema en concloure la realització de la comanda); a més de senyalitzar com a beneficiari de la mateixa a INNOVA’T SERVEIS EDUCATIUS SL

La transferència haurà de ser efectiva en el nostre compte en un termini màxim de 7 dies naturals des de la realització de la comanda al compte bancari ES09 0182 8322 8302 0150 9507 (BBVA); si en aquest termini no hi ha constància del pagament, la comanda i reserva de plaça s’anul·larà de forma automàtica.

Per evitar problemes de pèrdues de plaça recomanem que enviï el comprovant de la transferència a info@innovateducacio.cat el més aviat possible. La seva inscripció serà completada quan la transferència sigui efectiva en el compte bancari indicat.

b) Pagament mitjançant targeta de crèdit:

El client pot triar el pagament mitjançant targeta de crèdit, realitzant-se l’operació en el moment de realització de la comanda/compra de plaça. Només s’accepten targetes Visa i Mastercard protegides per Verified Visa. Si la targeta del client no està registrada per Verified, aquest haurà de consultar amb el seu banc o caixa per poder registrar-la.